Yıldırım Kule Ankara

YILDIRIM KULE, ANKARA

YILDIRIM KULE, ANKARA

Özgün tasarımı ile farklılık yaratan ve binaya prestij kazandıran Yıldırım Kule’nin dış cephesi, kullanıcıların güvenliğini ve yaşam konforunu artırarak, düşük işletme maliyeti sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Kulede, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak şekilde, üçüncü nesil camlar; çevreci, uzun ömürlü malzemeler ve yapılan doğru yalıtımlar ile Yeşil Bina felsefesine uygun bir cephe sistemi oluşturulmuştur.

Ankara’nın kuzey-güney aksında ofis-mağaza şeması içeren Yıldırım Kule’nin en büyük avantajlarından biri dört tarafının; batı aksında Konya Yolu ve bu yola yaslanan ODTÜ yeşilliği, doğu aksında ise Balgat-Çankaya doğu cephesi ile çevrili olmasıdır. Yıldırım Kule’nin özgün mimarisini oluştururken yatayda uzanan gövdenin yatay hareketi vurgulanmış, dikeyde tırmanan yapınınsa bütünlüğünü koruması sağlanmıştır.

Proje için Ademsan firması olarak 1 adet AST70 Temizlik Platformu  üretilerek teslim edilmiştir.